Posetite u gradu i okolini

 

 

 

 

Marina
Marina sa 400 vezova, od čega 120 za jahte, a ostatak za čamce i brodice, a svaki ima struju, vodu i osvetljenje. U sklopu marine nalazi  se restoran, prostorije za nautičare i pecaroše, prodavnica nautičke, ribolovačke opreme i pribora, kao i prodavnica mešovite robe.

 

 

Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje
Deo velike poplavne, ritsko močvarne zone na srednjem toku Dunavu. Proteže se uz levu obalu Dunava na sredini njegovog toka, od 1366. do 1433. km. Na severu se graniči sa Nacionalnim parkom Drava – Dunav, dok se duž susedne obale prostire park prirode ''Kopački rit'' i sa njima čini veliku prirodnu celinu.

 

 

Trnovo drvo
Jedan od najstarijih raskošnih primeraka trnovog drveta visok preko 15 m. Pretpostavlja se da je isto drvo doneto 1795. godine iz Jerusalema i to na dan postavljanja kamena temeljca nove katoličke crkve u Apatinu posvećene Uznesenju Bogorodice.

 

 

Sumporni bunar
Sumporni bunar u Krilinom ritu, kod Velikog salaša.

 

 

Grupa stabala hrasta lužnjaka
Spomenik prirode, redak primerak biljnog sveta kod Jelenskog ostrva, blizu Velikog salaša.

 

 

Staro stablo divlje kruške (Pirus piraster, Bur)
Spomenik prirode, redak primerak biljnog sveta kod Svilojeva.

 

 

Stari đeram
Stari đeram na pašnjaku kod Svilojeva.

 

Strana :  1 | 2