Posetite u gradu i okolini

 

 

 

 

Osnovna i muzička škola
Zgrada osnovne i muzičke škole, delo apatinskih arhitekata Ferenca Rajhla i Ðule Partoša.

 

 

Kuća porodice Fernbah
Fernbahova kuća u ulici Miloša Obilića.

 

 

Kuća Pala Abrahama
Kuća u kojoj je rođen pijanista i kompozitor Pal Abraham (1892 - 1960), na uglu ulica Poštanske i Srpskih vladara.

 

 

Kuća Ervina Šinka
Kuća u kojoj je rođen književnik Ervin Šinko (1898 - 1964), u ulici Dimitrije Tucovića.

 

 

Statua boginje Nike
Bronzana figura Nike, boginje trijumfa i pobede, novi zaštitni znak Apatina, rad akademskog vajara Dragana Radenovića.

 

 

Siva čaplja Anja
Skulptura sive čaplje, simbola Gornjeg Podunavlja, rad novosadskog umetnika Nikole Simijanovića

 

 

Mauzolej Špajzer
Mauzolej porodice Špajzer na gornjem groblju.

 

 


Kapela Fernbah
Kapela porodice Fernbah na donjem groblju.

 

 

Spomen ploča na Lavaču
Spomen ploča na mestu gde je živeo i stvarao književnik Miodrag Borisavljević.

 

Strana :  1 | 2