Posetite u gradu i okolini

 

 

 

 

Gradska kuća
Velelepna građevina u sacesijskom stilu koja dominira gradom, građena od 1907. do 1909. godine.

 

 

Apatinska pivara
Osnovana 1756. godine i spada u najstarije pivare u zemlji.

 

 

Sabor Svetih Apostola
Velelepni pravoslavni hram na obali Dunava izgrađen u duhu stare srpske tradicije i čuvenog srpsko – vizantijskog stila. Hram je izgrađen od apatinske silikatne opeke i oslikan prelepim freskama majstora fresko slikarstva.

 

 

Uznesenje Marijino
Ova crkva je tipičan primer takozvanog ''podunavskog baroka''. Njen lep barokni enterijer i čuvena Crna Bogorodica Apatinska, svakako su veoma atraktivni svedoci nemačke kolonizacije iz polovine 18. veka.

 

 


Srce Isusovo
Neoromanska crkva Srca Isusovog, najmlađi reprezent katoličke crkvene arhitekture u opštini.

 

 

Sveti Lovre
Kasnobarokni reprezent crkvene arhitekture, crkva Svetog Lovre u Sonti.

 

 

Sveti Velikomučenik Georgije
Pravoslavni hram Svetog Velikomučenika Georgija u Sonti.

 

 

Sveta Ana
Barokna crkva Svete Ane u Kupusini.

 

 

Sveti Stefan
Neogotska crkva Svetog Stefana s kraja19. veka u Svilojevu.

 

 

Dvorac Fernbah
Dvorac veleposednika Fernbaha kod Sonte.

 

Strana :  1 | 2